Ekonomický
kroužek

Pomůže vám zlepšit vaše:

  • komunikační dovednosti,
  • analytické a ekonomické myšlení,
  • argumentační schopnosti.

Každou středu na Ústavu ekonomie.

Detaily a témata na Facebooku EKKR


Ing. Aleš Franc, Ph.D.

Ing. Aleš Franc, Ph.D. 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav ekonomie (PEF)

Kontakty

Telefon do zaměstnání:+420 545 132 543
Adresa pracoviště:ÚE PEF, Zemědělská 1, 61300 Brno
Označení kanceláře:BA39N5028 (Q5.28)
Konzultační hodiny:Ve zkouškovém období probíhají konzultace na základě dohody e-mailem.
Poznámka:Pro případné vedení bakalářské nebo diplomové práce požaduji vypracovaný materiál, který bude obsahovat: předpokládaný cíl práce (výzkumnou otázku), metodiku řešení, předpokládanou strukturu práce a seznam dosud prostudované literatury k tématu. Téma musí mít vazbu k oboru, který student studuje a v souladu s odborným zájmem vedoucího (viz témata na nástěnce před Ústavem ekonomie). Na dotazy ohledně volného místa na vedení BP není v mých možnostech odpovídat - pošlete mně vždy propracovaný záměr práce, který bude splňovat výše uvedené požadavky.
Zobrazit více informací o osobě