Ekonomický
kroužek

Pomůže vám zlepšit vaše:

  • komunikační dovednosti,
  • analytické a ekonomické myšlení,
  • argumentační schopnosti.

Každou středu na Ústavu ekonomie.

Detaily a témata na Facebooku EKKR


Provozně ekonomická fakulta

Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:www.pef.mendelu.cz
E-mail:info@pef.mendelu.cz
Telefon:+420 545 132 701
Fax:+420 545 132 797
  
Děkan:doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Tajemník:Ing. Jaroslav Pakosta, LL.M.