Ekonomický
kroužek

Pomůže vám zlepšit vaše:

  • komunikační dovednosti,
  • analytické a ekonomické myšlení,
  • argumentační schopnosti.

Každou středu na Ústavu ekonomie.

Detaily a témata na Facebooku EKKR


Doktorské studium na ÚE

18. 4. 2016 - PEF ÚE

Nejzazší termín pro podání přihlášek na doktorské studium je 31. 5. 2016.

Zvažujete-li psát disertační práci na Ústavu ekonomie, rádi Vás přivítáme na informační schůzce s vedoucím Ústavu, popř. s potenciálním budoucím školitelem.

Nejzazší termín pro přihlášení se na doktorské studium je 31. 5. 2016.

Více info o doktorském studiu naleznete na http://ue.pef.mendelu.cz/studium/27150-doktorske-studium