Ekonomický
kroužek

Pomůže vám zlepšit vaše:

  • komunikační dovednosti,
  • analytické a ekonomické myšlení,
  • argumentační schopnosti.

Každou středu na Ústavu ekonomie.

Detaily a témata na Facebooku EKKR


Oponenti závěrečných prací

24. 5. 2016 - PEF ÚE

Všichni oponenti pro práce obhajované v LS 2015/2016 na Ústavu ekonomie jsou v tuto chvíli stanoveni.

Oponenty bakalářských a diplomových prací zajišťuje Ústav, a to především s přihlédnutím k tématu práce, příp. ke kapacitním možnostem jednotlivých vyučujících.

Externí oponenti se přidělují pouze ve výjimečných případech a je třeba, aby měli kromě odborné erudice i zkušenosti s psaním posudků v našem oboru (bez této zkušenosti může dojít k neadekvátnímu podhodnocení či nadhodnocení práce). V případě Ústavu ekonomie tedy přicházejí v úvahu externí oponenti především z jiných ekonomických fakult, popř. z ČNB.