Ekonomický
kroužek

Pomůže vám zlepšit vaše:

  • komunikační dovednosti,
  • analytické a ekonomické myšlení,
  • argumentační schopnosti.

Každou středu na Ústavu ekonomie.

Detaily a témata na Facebooku EKKR


Kapacita vedení závěrečných prací na ÚE

8. 11. 2016 - PEF ÚE

Témata závěrečných prací můžete nalézt na stránkách ústavu (Studium > Závěrečné práce) nebo na nástěnce u výtahu ve 4. patře budovy Q.

Primárně doporučujeme kontrolovat stav vedených prací u jednotlivých pracovníků přímo v UISu; zadáváme do UISu i rozjednaná zadání, kde je reálný předpoklad dokončení. Jedná se o nejaktuálnější zdroj informací. V případě přetrvávajících nejasností kontaktujte prosím emailem sekretariát ústavu: aneta.polaskova@mendelu.cz