Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.

čeština, angličtina, litevština

Vzdělání:
Od 2010 do 2015 Hospodářská politika
Doktorské prezenční studium, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity
Od 2008 do 2010 Hospodářská politika
Magisterské navazující jednooborové studium, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity
Od 2005 do 2008 Právo a mezinárodní obchod
Bakalářské kombinované studium, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Od 2004 do 2008 Národní hospodářství
Bakalářské prezenční jednooborové studium, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Praxe ve výuce:
Mikroekonomie II v AJ a Dějiny ekonomického myšlení (od 2015) Ekonomický diskuzní kroužek (od 2014) Dějiny ekonomického myšlení v AJ (od 2013) Mikroekonomie I a Makroekonomie I (od 2012) Odborný seminář: Ekonomie v AJ (od 2012)

Ostatní praxe:
Od 2007 do 2010 Lektor češtiny pro cizince (Top Language Centre - TLC, Brno)
Srpen 2009 Stáž v České kosmické kanceláři
Od 2008 do 2009 Pomocná vědecká síla na Katedře ekonomie ESF MU
2007 Lektor obchodní a diplomatické angličtiny (Lingua Centrum Jazyková škola, Brno)
Od 2006 do 2007 Stážista na Honorárním konzulátu Litevské republiky v Brně

Zahraniční pobyty:
2015 Klaipedos Universitetas (Klaipeda, Litva) 1 týden
Od 2006 do 2007 Mykolo Romerio Universitetas (Vilnius, Litva) 10 měsíců
2006 Vytauto Didžojo Universitetas (Kaunas, Litva) 5 týdnů
2003 Gymnasium Karlsbad (Německo) 1 + 2 týdny

Vybrané publikace:
MACHAY, Martin. 2016. Death rates in the calorie model. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, Vol. 64, č. 6, s. 2053-2058.
MACHAY, Martin a HAJKO, Vladimír. 2015. Transatlantic Space Cooperation: An Empirical Evidence. Space Policy, 2015, Vol. 32, č. 1, s. 37-43. ISSN 0265-9646.
MACHAY, Martin a STEINBERG, Alan. 2015. The Influence of Industry on Legislative Behavior Toward NASA. Astropolitics, 2015, Vol. 13, č. 2-3, s. 205-222.
MACHAY, Martin a POCHYLÁ, Jitka. 2013. European Attitudes Towards Space Exploration and Exploitation. Astropolitics, 2013, Vol. 11, č. 3, s. 203-217. ISSN 1477-7622.
MACHAY, Martin. 2012. The Principle of Population for the 21st Century: The Never Coming Stationary State. Národohospodářský obzor - Review of Economic Perspectives, Brno: Masaryk University, 2012, Vol. 12, č. 3, s. 168-184. ISSN 1213-2446.
MACHAY, Martin. 2011. Contemporary Czech space policy and its future prospects. Space Policy, 2011, Vol. 27, č. 3, s. 170-173. ISSN 0265-9646.
MACHAY, Martin. 2011. Hospodářsko-politické důsledky průzkumu vesmíru. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2011, 141 s. Ediční řada Výzkum, svazek č. 6. ISBN 978-80-210-54530-1.

Ocenění:
Cena rektora masarykovy univerzity v roce 2016 za vynikající disertační práci (2016)
Cena děkana za vynikající disertační práci obhájenou v roce 2015: 1. místo (2016)
Czech-American Award for talented students (2010)

Kontakty a informace v UIS


Ekonomický
kroužek

Pomůže vám zlepšit vaše:

  • komunikační dovednosti,
  • analytické a ekonomické myšlení,
  • argumentační schopnosti.

Každou středu na Ústavu ekonomie.

Detaily a témata na Facebooku EKKR