Ing. Bc. Marek Litzman

čeština, angličtina, francouzština

Vzdělání:
Od 2011 do 2013 Hospodářská politika a správa, obor Finance
Bakalářské prezenční studium, Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
Od 2010 do 2014 Právo a finance
Bakalářské kombinované studium, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Od 2008 do 2011 Ekonomika a management, obor Management obchodní činnosti
Bakalářské prezenční studium, Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Praxe ve výuce:
Makrokoenomie II, Mikroekonomie I a II, makroekonomická analýza

Ostatní praxe:
Od 2007 do 2013 - novinářská činnost, zaměřní na motorismus

Vybrané publikace:

NERUDOVÁ, D.; SOLILOVÁ, V.; BOHUŠOVÁ, H.; SVOBODA, P.; LITZMAN, M. Panelový regresní model: nástroj pro odhad obvyklé rentability tržeb pro účely převodních cen v kontextu malých a středních podniků. Politická ekonomie, 2017 65(4) 440-459.
LITZMAN, M.; MACHAY, M. Legal Regulations of Production Plans: Are They Unproductive?. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2016, 64(6), 2039-2046. ISSN 1211-8516.
ROZMAHEL, P.; ISSEVER GROCHOVÁ, L.; LITZMAN, M. The Competitiveness of the EU Countries: A Multi-dimensional Cluster Analysis Approach In Competitiveness, Social Inclusion and Sustainability in a~Diverse European Union: Perspectives from Old and New Member States. Cham: Springer Switzerland, 2016, s. 13-36. ISBN 978-3-319-17298-9.
LITZMAN, M.; KOUBA, L. How the Legal Environment Affects the Structure of Employment. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015, 63(6), 2005-2009. ISSN 1211-8516.
MONTAG, J.; LITZMAN, M. Bounds and Bunching: Distributions of Air Pollutants Produced by New Automobiles. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015, 63(6), 2027-2033. ISSN 1211-8516.
LITZMAN, M. Europe Productive, Unproductive Destructive?. In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences: Proceedings. Part I. Žilina: Žilinská univerzita, 2015, s. 371-377. ISBN 978-80-8154-145-2.
LITZMAN, M.; KOUBA, L. DUŠKOVÁ, J. Šrotovné v~kontextu modelování poptávky po automobilech. Acta Academica Karviniensia. 2012(3), 54-66. ISSN 1212-415X.

 

Kontakty a informace v UIS


Ekonomický
kroužek

Pomůže vám zlepšit vaše:

  • komunikační dovednosti,
  • analytické a ekonomické myšlení,
  • argumentační schopnosti.

Každou středu na Ústavu ekonomie.

Detaily a témata na Facebooku EKKR