Projekt CENTROPE Capacity – Regional Development Report byl řešen v letech 2010-2012 spolu s partnery z Rakouska, Slovenska a Maďarska:  Austrian Institute of Economic Research, Institute of Economic Research Slovak Academy of Sciences, West Hungarian Research Institute of the Centre for Regional Studies, and The Vienna Institute for International Economic Studies. Za MENDELU se na řešení podíleli Petr Rozmahel (koordinátor), Luděk Kouba, Marek Litzman a Nikola Najman. Projekt byl zaměřen na analýzu úrovně regionálního rozvoje a potenciálu vzájemné spolupráce 8 sousedících krajů, žup a spolkových zemí tradičního středoevropského regionu na území bývalé Rakousko-uherské monarchie.


Ekonomický
kroužek

Pomůže vám zlepšit vaše:

  • komunikační dovednosti,
  • analytické a ekonomické myšlení,
  • argumentační schopnosti.

Každou středu na Ústavu ekonomie.

Detaily a témata na Facebooku EKKR