Projekt financovaný Grantovou agenturou České republiky „Po oponě: empirické studie migrace v tranzitivních ekonomikách“ je řešen v období 2015-2017. Jedná se o společný projekt s Masarykovou univerzitou, jehož garantem je Josef Montag; druhým řešitelem za MENDELU je Peter Huber. Cílem projektu je využít historickou zkušenost tranzitivních zemí a inovativní empirické přístupy k získání nových poznatků o vlivu národních institucí, vlastnického bydlení, sociálního kapitálu, privatizace bytového fondu a regulace nájmů na mezinárodní a vnitřní migraci.


Ekonomický
kroužek

Pomůže vám zlepšit vaše:

  • komunikační dovednosti,
  • analytické a ekonomické myšlení,
  • argumentační schopnosti.

Každou středu na Ústavu ekonomie.

Detaily a témata na Facebooku EKKR