Na ústavu jsou tradičně řešeny studentské projekty podporované interní grantovou agenturou PEF Mendelu.

 

2016: Luděk Kouba – Význam formálních a neformálních institucí ve vyspělých a tranzitivních ekonomikách

2016: Michal Mádr – Politická a právní nestabilita a ekonomická výkonnost v tranzitivních ekonomikách

2015: Luděk Kouba – Význam institucionálního rámce ve vyspělých tranzitivních ekonomikách

2015: Marek Litzman – Vliv institucionálních faktorů na strukturu zaměstnanosti

2015: Michal Mádr – Institucionální (kapitalistické) prostředí v evropských postsocialistických zemích

2014: Luděk Kouba – Specifika institucionálního rámce nových členských států EU III

2013: Luděk Kouba – Specifika institucionálního rámce nových členských států EU II     

2012: Luděk Kouba – Specifika institucionálního rámce nových členských států EU

2011: Luděku Kouba – Význam institucionálního prostředí v tranzitních ekonomikách


Ekonomický
kroužek

Pomůže vám zlepšit vaše:

  • komunikační dovednosti,
  • analytické a ekonomické myšlení,
  • argumentační schopnosti.

Každou středu na Ústavu ekonomie.

Detaily a témata na Facebooku EKKR