Prestižní projekt Welfare, Wealth and Work for Europe financovaný Evropskou komisí v rámci 7. rámcového programu. Pod vedením WIFO Wien se na řešení podílí 34 evropských výzkumných institucí. Vedoucím týmu na MENDELU je Petr Rozmahel, řešiteli jsou Luděk Kouba, Ladislava Issever Grochová, Michal Mádr a Marek Litzman. Projekt řešený od roku 2012 v březnu 2016 úspěšně obhájil vědecké výsledky a v současnosti přechází do fáze diseminace. Záměrem projektu je navrhnout novou evropskou reformní růstovou strategii akcentující vysokou úroveň zaměstnanosti, blahobyt občanů, ekologickou udržitelnost a sociální inkluzi.

 

 

 

 


Ekonomický
kroužek

Pomůže vám zlepšit vaše:

  • komunikační dovednosti,
  • analytické a ekonomické myšlení,
  • argumentační schopnosti.

Každou středu na Ústavu ekonomie.

Detaily a témata na Facebooku EKKR