Projekt Gender dimenze implementace aktivního stárnutí v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi je řešen v období 2015-2017 ve spolupráci ústavů Práva a humanitních věd, Marketingu a obchodu, Ekonomie, Podnikové ekonomiky a Financí. Garantem projektu je Martina Rašticová (UPHV), za Ekonomii se na řešení podílí Luděk Kouba, Pavel Breinek, Aleš Franc a Ladislava Issever Grochová. Cílem projektu je na základě mezinárodní spolupráce v rámci schválené akce ISCH COST Action IS1409 zvýšit vědecké poznání o významu gender dimenze při implementaci a podpoře aktivního stárnutí, především s ohledem na ekonomický well-being stárnoucích pracovníků v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi.


Ekonomický
kroužek

Pomůže vám zlepšit vaše:

  • komunikační dovednosti,
  • analytické a ekonomické myšlení,
  • argumentační schopnosti.

Každou středu na Ústavu ekonomie.

Detaily a témata na Facebooku EKKR