Seminář ve spolupráci s Výzkumným centrem PEF

5. 5. 2016 - VYZC

Výzkumné centrum Vás zve 18. 5. 2016 na seminář „Publishing in Good Academic Journals“. 

Předmětem semináře budou témata, jak napsat a strukturovat článek, aby zaujal editora, oslovení a komunikace s editorem, očekávání recenzentů, nejčastější chyby a doporučení při publikování. Seminář povede a o své zkušenosti se podělí pan Dr. Peter Huber, který je nejen autorem řady publikací v mezinárodních (impaktovaných) časopisech, ale má také řadu zkušeností jako recenzent. Seminář bude probíhat v angličtině. Seminář se uskuteční ve středu 18. 5. 2016 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu. Předpokládaná doba trvání je 90 minut. 


Ekonomický
kroužek

Pomůže vám zlepšit vaše:

  • komunikační dovednosti,
  • analytické a ekonomické myšlení,
  • argumentační schopnosti.

Každou středu na Ústavu ekonomie.

Detaily a témata na Facebooku EKKR