Výlet s ekonomickým diskuzním kroužkem do Vídně

12. 12. 2016 - MM, AP

Tentokrát se nejednalo o výlet s ekonomickou tématikou, ale členové ekonomického diskuzního kroužku jeli společně načerpat předvánoční atmosféru do Vídně.

Na začátku prosince v termínu 2. - 3. 12. vyrazili členové EKKR na výlet do Vídně. Tentokrát nebyla v plánu žádná ekonomická akce, ale jelo se za účelem načerpání předvánoční atmosféry a utužení společných vztahů. Mj. se výletu zúčastnili také tři úspěšní absolventi diskuzního kroužku, kteří sdíleli své zkušenosti z praxe. Samozřejmostí byla návštěva kulturních památek, galerií, pamětihodností a vánočních trhů.

 Vídeň

Fotky z tohoto výletu a ostatních událostí pořádaných ÚE naleznete zde.


Ekonomický
kroužek

Pomůže vám zlepšit vaše:

  • komunikační dovednosti,
  • analytické a ekonomické myšlení,
  • argumentační schopnosti.

Každou středu na Ústavu ekonomie.

Detaily a témata na Facebooku EKKR