Nová specializace: Mezinárodní politická ekonomie

29. 9. 2017 - AF

Jste studenti bakalářského stupně a budete si volit specializaci? Ústav ekonomie ve spolupráci s Ústavem financí pro vás připravil novou specializaci Mezinárodní politická ekonomie. 

Předměty této specializace nebudou založeny na abstraktním modelovém výkladu, ale nabízí vzájemnou kombinaci ekonomie, politologie a mezinárodních ekonomických vztahů. Jde o tyto předměty:

  • Vývoj světového hospodářství

Standardní předmět, který vás seznámí s ekonomickým vývojem v hlavních centrech světové ekonomiky v širších politických a historických souvislostech.

  • Politicko-ekonomické souvislosti mezinárodních vztahů

Předmět se zabývá problematikou mezinárodních ekonomických vztahů, globalizace a především vzájemného ovlivňování politiky a hospodářství. Teoretické přístupy budou aplikovány na konkrétní společenské jevy (např. krize, chudoba, rozvojová problematika).

  • Reformy české a světové ekonomiky

Oblíbený volitelný předmět, který již studovalo 860 studentů, a který pomocí zajímavých případových studií diskutuje aktuální reformní výzvy české, evropské a světové ekonomiky.

 


Ekonomický
kroužek

Pomůže vám zlepšit vaše:

  • komunikační dovednosti,
  • analytické a ekonomické myšlení,
  • argumentační schopnosti.

Každou středu na Ústavu ekonomie.

Detaily a témata na Facebooku EKKR