V impaktovaném časopise vyšel článek naší kolegyně

24. 8. 2018 - AP, VK

V impaktovaném časopise Journal of Economics / Ekonomický časopis vyšel článek naší kolegyně Veroniky Kajurové "The Effects of Single Monetary Policy on Financial Position of Firms in the Slovak Republic," na kterém spolupracovala s Dagmar Linnertovou z ESF MU.

Článek hodnotí efekty monetární politiky na finanční pozici výrobních firem ve Slovenské republice s využitím tzv. rozvahového kanálu (balance sheet channel). Výsledky ukazují, že v prostředí nízkých úrokových sazeb došlo v období od roku 2009 do 2015 ke změně finanční pozice firem, a to zejména k nárůstu jejich krátkodobého zadlužení. 

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=15337


Ekonomický
kroužek

Pomůže vám zlepšit vaše:

  • komunikační dovednosti,
  • analytické a ekonomické myšlení,
  • argumentační schopnosti.

Každou středu na Ústavu ekonomie.

Detaily a témata na Facebooku EKKR