Specializace Mezinárodní politická ekonomie

15. 10. 2018 - MM

Jste studenti bakalářského stupně programu Hospodářská politika a správa a budete si volit specializaci? Ústav ekonomie ve spolupráci s Ústavem financí vám nabízí specializaci Mezinárodní politická ekonomie.

Předměty této specializace nebudou založeny na abstraktním modelovém výkladu, ale nabízí vzájemnou kombinaci ekonomie, politologie, historie a mezinárodních ekonomických vztahů. Specializace je složená z těchto předmětů:

 • Vývoj světového hospodářství
  Tento předmět vás seznámí s ekonomickým vývojem v hlavních centrech světové ekonomiky v širších politických a historických souvislostech. Zároveň tento předmět propojuje poznatky získané v souběžném předmětu Hospodářská politika I.
  Sylabus předmětu

 • Reformy české a světové ekonomiky
  Oblíbený volitelný předmět, který již studovalo 920 studentů, a který pomocí zajímavých případových studií diskutuje aktuální reformní výzvy české, evropské a světové ekonomiky.
  Sylabus předmětu

 • Politicko-ekonomické souvislosti mezinárodních vztahů
  Předmět se zabývá problematikou mezinárodních ekonomických vztahů, globalizace a především vzájemného ovlivňování politiky a hospodářství. Teoretické přístupy budou aplikovány na konkrétní společenské jevy (např. krize, chudoba, rozvojová problematika). Tento předmět je zcela nový.

V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte: Ing. Michal Mádr, Ph.D.


Ekonomický
kroužek

Pomůže vám zlepšit vaše:

 • komunikační dovednosti,
 • analytické a ekonomické myšlení,
 • argumentační schopnosti.

Každou středu na Ústavu ekonomie.

Detaily a témata na Facebooku EKKR