Ústav ekonomie byl založen na počátku roku 2002 s cílem soustředit teoretické ekonomické disciplíny na jedno pracoviště a tím podtrhnout jejich význam na půdě celé fakulty a při vzdělávání studentů. Podporou formálně abstraktních disciplín ve studijních programech jsou studenti lépe připraveni na řešení nových neopakovatelných problémů. Teoretické disciplíny tříbí styl myšlení a cvičí schopnost logického uvažování.

V rámci bakalářského stupně studia absolvují všichni studenti úvodní kurzy ekonomie, které je seznámí se základními principy fungování tržního ekonomického systému. V navazujícím magisterském stupni jsou pak poznatky a dovednosti studentů dále rozvíjeny ve středně pokročilých kurzech ekonomie. Dále ústav zajištuje základní a středně pokročilý kurz Hospodářské politiky, kurz Reformy české a světové ekonomiky (bakalářský stupeň), Vývoj ekonomického myšlení (magisterský stupeň) a Systém a organizace zdravotnictví (magisterský stupeň). Pro akademický rok 2016/2017 se připravuje nově schválená specializace Mezinárodní politická ekonomie, jež je připravována pro studenty programu Hospodářská politika a správa ve spolupráci s Ústavem financí. Nabídku všech povinných kurzů v anglickém jazyce doplňuje volitelný předmět Odborný seminář z ekonomie v AJ. V neposlední řadě Ústav zajišťuje přednášky a individuální konzultace pro studenty doktorského stupně studia.


Ekonomický
kroužek

Pomůže vám zlepšit vaše:

  • komunikační dovednosti,
  • analytické a ekonomické myšlení,
  • argumentační schopnosti.

Každou středu na Ústavu ekonomie.

Detaily a témata na Facebooku EKKR