V roce 2015 publikovali pracovníci Ústavu ekonomie celkem 14 článků ve vědeckých časopisech, z toho 4 s impakt faktorem, 6 v databázi SCOPUS a 3 v databázi ERIH plus.

 

Za vyzdvihnutí stojí, že všechny 4 impaktované publikace vyšly v prestižních západních žurnálech:


Bierbaumer-Polly, J., Huber, P., and Rozmahel, P. (2015, online)

Journal of Common Market Studies (Wiley): Impact faktor 1,855; Q1; Handelsblatt Ranking: B.


Pitlik, H. and Kouba, L. (2015)

Public Choice (Springer): Impact faktor 0,835; nad mediánem v oboru; Handelsblatt Ranking: B.


Machay, M. and Hajko, V. (2015)

Space policy (Elsevier): Impakt faktor 0,364.


Montag, J. (2015)

Energy Policy: The International Journal of the Political, Economic, Planning, Environmental and Social Aspects of Energy (Elsevier): Impakt faktor 2,575.


 Všechny publikace Ústavu ekonomie naleznete zde.

 


Ekonomický
kroužek

Pomůže vám zlepšit vaše:

  • komunikační dovednosti,
  • analytické a ekonomické myšlení,
  • argumentační schopnosti.

Každou středu na Ústavu ekonomie.

Detaily a témata na Facebooku EKKR