Ústav ekonomie rozvíjí dlouhodobou spolupráci se studenty, a to hned od prvních ročníků studia.

 

Populární středeční Ekonomické diskusní kroužky (FB skupina v srpnu 2018 čítá 128 členů) jsou volně přístupné všem studentům bakalářského i magisterského stupně. Záměrem je rozvíjení analytického a ekonomického myšlení a argumentačních schopností. Kontaktní osoba: Martin Machay.

 

Projekt Stipendisté cílí zejména na studenty bakalářského stupně. V akademickém roce 2018/2019 je do týmu stipendistů zapojeno 6 studentů, pobírajících stipendium do výše 14 tisíc korun ročně. Stipendisté se podílejí na volbě témat a moderování ekonomických diskusních kroužků, účastní se tematických workshopů společně s akademickými pracovníky, exkurzí do centrálních bank či ministerstev (Bratislava, Praha, Vídeň) a dalších společných i individuálních aktivit s cílem získat předpoklady k tvůrčí činnosti. Kontaktní osoba: Luděk Kouba, Martin Machay.

 

Převážně z řad stipendistů se poté rekrutují členové ústavního týmového projektu IGA (Interní grantová agentura), jež je určen pro studenty magisterského stupně studia. V akademickém roce 2017/2018 tým tvoří 5 studenti pobírající stipendium do výše 25 tisíc korun ročně. Záměrem je postupné zapojení členů týmu do projektové, vědecko-výzkumné a publikační činnosti Ústavu, s možností pokračování v rámci doktorského studia. Kontaktní osoba: Luděk Kouba.


Ekonomický
kroužek

Pomůže vám zlepšit vaše:

  • komunikační dovednosti,
  • analytické a ekonomické myšlení,
  • argumentační schopnosti.

Každou středu na Ústavu ekonomie.

Detaily a témata na Facebooku EKKR