Ekonomický
kroužek

Pomůže vám zlepšit vaše:

  • komunikační dovednosti,
  • analytické a ekonomické myšlení,
  • argumentační schopnosti.

Každou středu na Ústavu ekonomie.

Detaily a témata na Facebooku EKKR


Veronika Kajurová z Ústavu ekonomie získala v soutěži o nejlepší příspěvek mladých vědeckých pracovníků třetí místo.

Jste studenti bakalářského stupně a budete si volit specializaci? Ústav ekonomie ve spolupráci s Ústavem financí pro vás připravil novou specializaci Mezinárodní politická ekonomie. 

Student Mendelovy univerzity Petr Šlapal zaujal tématem své bakalářské práce nejen média. 

Ve středu 10. května byli na mimořádném kroužkovém setkání oceněni studenti Ekonomického diskuzního koužku za vynikající výkony.

Členové ekonomického diskuzního kroužku vyrazili na konci dubna na prodloužený víkend na Východní Slovensko. 

Děkujeme za zprávy o nízké kapacitě přednášky v předmětu DET; problém řešíme s fakultním integrátorem.

Luděk Kouba

Ve čtvrtek 15. prosince bylo na mimořádném kroužkovém setkání oceněno osm studentů za vynikající výkon v rámci Ekonomického diskuzního koužku.

 

Tentokrát se nejednalo o výlet s ekonomickou tématikou, ale členové ekonomického diskuzního kroužku jeli společně načerpat předvánoční atmosféru do Vídně.

Témata závěrečných prací můžete nalézt na stránkách ústavu (Studium > Závěrečné práce) nebo na nástěnce u výtahu ve 4. patře budovy Q.