Ing. Michal Mádr

čeština, angličtina

Vzdělání:

2014 Hospodářská politika a správa, obor Finance a investiční management
Magisterské navazující studium, Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
2012 Hospodářská politika a správa, obor Veřejná správa
Bakalářské studium, Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Praxe ve výuce:

Mikroekonomie I., Makroekonomie I., Hospodářská politika I., Reformy české a světové ekonomiky, Vývoj světového hospodářství

Ostatní praxe:

Odborná stáž na Krajském úřadě JMK, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity (podzimní semestr 2015), Vyšší odborná škola Střední 59, Brno (ZS 2015)

Odborné zaměření:

Institucionální ekonomie (politické a právní prostřední, politická nestabilita), postsocialistické ekonomiky, Emerging markets, hospodářská politika

Vybrané publikace:

FORMANOVÁ, L., MÁDR, M., 2016. Elections and the Tax Structure in the New EU Member states. Scientific Papers of the Universityof Pardubice, Series D, Faculty of Economics and Administration, 2016(37): 5-13.
KOUBA, L., MÁDR, M., NERUDOVÁ, D., ROZMAHEL, P., 2016. Policy autonomy, coordination or harmonization in the persistently heterogeneous European Union?. DANUBE: Law and Economics Review, 7(1): 53-71.
MÁDR, M., KOUBA, L. 2016. Diversity of Capitalism in the European Post-socialist Economies: The Balkan States at a Crossroads. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, Faculty of Economics and Administration, 2016(36): 152-163.
MÁDR, M., KOUBA, L., 2015. Does the political environment affect inflows of foreign direct investment? Evidence from emerging markets. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 63(6): 2017-2026.
MÁDR, M., KOUBA, L. 2014. Politická nestabilita a příliv přímých zahraničních investic vtranzitivních ekonomikách. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, Faculty of Economics and Administration, 2014(32):85-97

 

Kontakty a informace v UIS


Ekonomický
kroužek

Pomůže vám zlepšit vaše:

  • komunikační dovednosti,
  • analytické a ekonomické myšlení,
  • argumentační schopnosti.

Každou středu na Ústavu ekonomie.

Detaily a témata na Facebooku EKKR